Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed

Introductie

Mentoren van orgels, beiaarden en luidklokken

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed is opgericht in juni 2016 en heeft als doel het klinkend erfgoed dat, door omstandigheden, buiten beeld raakt bij de op dit gebied bestaande organisatie weer de aandacht en de zorg te geven die het verdient.

Onder klinkend erfgoed verstaan wij pijporgels, beiaarden en luidklokken. De vereniging richt zich in de aanloopfase voornamelijk op pijporgels en zal binnen niet al te lange tijd ook de beiaarden en luidklokken opnemen in het aandachtsgebied.

De doelgebieden van de vereniging zijn de instrumenten die deel uitmaken van gebouwen die niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruikt worden, waardoor ze dreigen te vervallen, en instrumenten die bespeeld worden door mensen met onvoldoende kennis van zaken om het instrument langdurig in bespeelbare staat te houden.

De bestuursleden:
Voorzitter: E. Hoving
Secretaris: C.A.F. Steeg
Penningmeester: C.M. Vos

Vakbekwaamheid

Onze leden beschikken over de juiste kennis en kunde om hun taak als mentor adequaat te kunnen uitvoeren. Ze zijn gebonden aan een gemeenschappelijke gedragscode om overlap met bestaande organisaties te voorkomen. De vereniging organiseert onder andere symposia, lezingen en bezoeken aan orgelmakers om deze kennis op peil te houden.


Kosten

Van de eigenaren wordt een kleine vergoeding gevraagd om zo de gemaakte onkosten te dekken, bij te dragen aan het in stand houden van de vereniging en haar activiteiten om de kennis van de leden op peil te houden.


Mentor worden

Van een aspirant lid wordt verwacht dat hij/zij na blijk van voldoende kennis en kunde:
•Zelfstandig de staat van een instrument kan beoordelen en daarover transparant kan rapporteren
•Kleine onrechtmatigheden zelf kan verhelpen
•Bij grotere storingen in staat is de eigenaar adequaat te informeren of de te volgen weg om tot een langdurig bespeelbaar instrument te komen.

Toelating volgt op basis van aangetoonde deskundigheid zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement.


Instrument aamelden

Als eigenaar of belanghebbende van een instrument kunt u zich aanmelden, waarna de vereniging u in contact brengt met een lid die het mentoraat op zich kan nemen. De mentor zorgt zelf voor de vervolgafspraken en het uitvoeren van dit mentoraat. De vereniging vergoedt de onkosten van het lid. De eigenaar of belanghebbende wordt verzocht de vergoeding aan de vereniging te voldoen


Meer informatie nodig?