Header Background

Mentoren van orgels, beiaarden en luidklokken

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed is opgericht in juni 2016 en heeft als doel het klinkend erfgoed dat, door omstandigheden, buiten beeld raakt bij de op dit gebied bestaande organisatie weer de aandacht en de zorg te geven die het verdient.

Onder klinkend erfgoed verstaan wij pijporgels, beiaarden en luidklokken. De vereniging richt zich in de aanloopfase voornamelijk op pijporgels en zal binnen niet al te lange tijd ook de beiaarden en luidklokken opnemen in het aandachtsgebied.

De doelgebieden van de vereniging zijn de instrumenten die deel uitmaken van gebouwen die niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruikt worden, waardoor ze dreigen te vervallen, en instrumenten die bespeeld worden door mensen met onvoldoende kennis van zaken om het instrument langdurig in bespeelbare staat te houden.

02a-Roden
3a-Amsterdamimage
04-Arnhem

Mentoren

De leden van de vereniging zijn liefhebbers op het gebied van dit cultureel erfgoed, die voldoende kennis en kunde in huis hebben om hun diensten als mentor aan te bieden. Die diensten bestaan uit:

  • Het regelmatig (minimaal éénmaal per jaar) bespelen en controleren van het instrument
  • Het vaststellen van de staat van het instrument
  • Het opstellen van een statusrapport met als basis een standaard inspectielijst

organ

Organ Pipe 7

Vakbekwaamheid

Onze leden beschikken over de juiste kennis en kunde om hun taak als mentor adequaat te kunnen uitvoeren. Ze zijn gebonden aan een gemeenschappelijke gedragscode om overlap met bestaande organisaties te voorkomen. De vereniging organiseert onder andere symposia, lezingen en bezoeken aan orgelmakers om deze kennis op peil te houden.


Kosten

Van de eigenaren wordt een kleine vergoeding gevraagd om zo de gemaakte onkosten te dekken, bij te dragen aan het in stand houden van de vereniging en haar activiteiten om de kennis van de leden op peil te houden.

Organ Pipe 15

Bent u eigenaar van een orgel of wilt u mentor worden? Meld u direct aan!

Aanmelden